Ηλεκτρονικές πληρωμές από επιβάτες και οδηγούς.

Οκτώβριος 2020

H oμάδα μας υλοποίησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πληρωμών με την πλατφόρμα της  EveryPay και της JCC.

Πλέον οι πελάτες μας μπορούν να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές από επιβάτες και οδηγούς στην Ελλάδα και τη Κύπρο.

(